Absolvenți certificați in cadrul proiectului FRUMOSS coordonat de Radu Onisoru

Absolvenți certificați in cadrul proiectului FRUMOSS coordonat de Radu Onisoru

Absolvenți certificați in cadrul proiectului FRUMOSS coordonat de Radu Onisoru

Joi, 4 martie 2021, la sediul Centrului Social al Primăriei din Târgu Frumos a avut loc acordarea certificatelor de calificare pentru absolvenții programelor de formare profesională Infirmieră și Bucătar, care s-au finalizat la sfârșitul anului 2020.
Până în prezent, în cadrul proiectului FRUMOSS coordonat de Radu Onisoru s-au derulat următoarele cursuri de calificare: trei cursuri de Bucătar, două cursuri de Infirmieră, un curs de Tehnician Maseur, un curs de Cameristă, unul de Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist și unul de Competențe Antreprenoriale, însumând un număr de 175 persoane absolvente din care 147 sunt persoane de sex feminin.

Certificatul de calificare pe care l-au obținut are recunoaștere atât la nivel national cât și la nivel european, acesta fiind însoțit de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care s-au precizat competenţele profesionale dobândite de către participantul la formare.

Proiectul FRUMOSS – Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare si Servicii Sociale, coordonat de Radu Gelu Onisoru, in calitate de manager, are ca obiectiv principal masuri integrate, in concordanta cu obiectivul specific al programului, respectiv „Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”.

Masurile integrate propuse in cadrul proiectului pentru a atinge obiectivul „Numar redus de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non -roma)”, sunt in acord cu interventiile prevazute in GSCS: interventii în domeniul ocuparii fortei demunca, interventii în domeniul dezvoltarii/ furnizarii de servicii (sociale/ medicale/medico-sociale), interventii în domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte. Astfel, sunt prevazute servicii multiple pentru fiecare membru apartinator grupului tinta, dupa cum urmeaza:
1.Servicii sociale:
– educationale, respectiv program de tip “scoala dupa scoala”;
– informare, consiliere, mediere;
– formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii si adaptate nevoilor GT din comunitati marginalizate;
2.Servicii medicale:
– Servicii de recuperare medicala
– Servicii medicale stomatologice
3.Servicii socio-medicale:
– Servicii de ingrijiri la domiciliu

 

Absolvenți certificați in cadrul proiectului FRUMOSS coordonat de Radu Onisoru

Despre Radu Gelu Onișoru

Director al departamentului de formare profesională și fonduri europene și coordonator de activități socio-economice în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, expertul în accesarea fondurilor europene Radu Gelu Onișoru activează de 8 ani în sectorul non-profit, oferind sprijin în desfășurarea programelor sociale adresate tuturor categoriilor sociale vulnerabile.

Cu o experiență vastă în redactarea și implementarea proiectelor europene, Radu Gelu Onișoru a fost implicat în zeci de proiecte sociale, organizând sute de evenimente diferite. În ultimii 5 ani a contribuit la derularea cu succes a proiectelor europene de sprijinire a reinserției pe piața muncii a categoriilor defavorizate din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Est.

Din 2019, oferă servicii de consultanță antreprenorială și managerială în cadrul companiei de consultanță strategică AMC Strategy Consulting sprijinind activitatea a zeci de companii din domenii diverse.

Despre Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţă, dăruire, lucru în echipă, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor.

Asociația promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferind constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist, prin implicare şi devotament, nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând o contribuție favorabilă în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.

Contact:
Asociația Centrul Diecezan Caritas
str. Sărărie nr. 134 Iași – Romania
Telefon: 0232.210.085
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Website: www.caritas-iasi.ro

About The Author